Caroline Clijmans 

Clijmans Advocaten-11.jpg
 
 

PUBLICATIES

CLIJMANS, C., JANSEGERS, K. "Het wetboek van internationaal privaatrecht in de notariële praktijk", rechstkroniek Notariaat, 2005, afl. 6, 1. 39

CLIJMANS, C., JANSEGERS, K.,  STORME, H. "Recente ontwikkelingen in het internationaal privaatrecht: de Brussel II bis-verordening en het wetboek internationaal privaatrecht" In rechtskroniek voor de vrederechters en politierechters", 2005, Cahier

CLIJMANS, C., P. TORREMANS "The Law of 16 July 2004 holding the code of private international law" in Yearbook of Private International Law, 2004 Vol. VI                   

CLIJMANS, C., ERAUW, J., DE RUYCK, V., JANSEGERS, K., ROOX, K., TRAEST, M., VAN HOUTTE, H., VERHELLEN, J., WAUTELET, P., Overzicht rechtspraak. Internationaal privaatrecht en nationaliteitsrecht (1998-2006), T.P.R. 2006, afl. 3, 1365-1644

 CLIJMANS, C. "Een nieuwe Belgische IPR bepaling inzake cessie van schuldvorderingen" in Tijdschrift@ipr.be 2003, afl. 4, 88-92 http://www.ipr.be

CLIJMANS, C. “Het Wetboek Internationaal Privaatrecht: enkele implicaties voor de bank- en financiële transacties, “ in Tijdschrift@ipr.be 2005, afl. 4, 50 http://www.ipr.be (7 januari 2006) en T. Fin. R.</i> 2006, afl. 1, 1295-1315.

Navolgende bijdragen in“Het wetboek Internationaal privaatrecht becommentarieerd”< J. ERAUW, M. FALLON, E. GULDIX, J. MEEUSEN, M. PERTEGAS SENDER, H. VAN HOUTTE, N. WATTÉ, P. WAUTELET (eds.) Antwerpen Intersentia 2006      

·       Artikel 87- Recht toepasselijk op Zakelijke rechten

·       Artikel 89– Recht toepasselijk op transportmiddelen

·       Artikel 91- Recht toepasselijk op Verhandelbare effecten

·       Artikel 104 – Recht toepasselijk op quasi-contracten

Navolgende delen in “Handboek Belgisch internationaal privaatrecht”, Reeks 'Gandaius', Kluwer, Mechelen, 2006, 615 p

·       Bevoegdheid onder de Insolventieverordening

·       Bevoegdheid in andere verdragen

·       Gemeenrechtelijke bevoegdheidsbepalingen

·       Betekening over de grenzen heen

·       Erkenning en tenuitvoerlegging onder de Insolventieverordening

·       Toepasselijk recht inzake echtscheiding

·       Toepasselijk recht inzake erfrecht en testamenten

·       Toepasselijk recht inzake contractuele verbintenissen

·       Toepasselijk recht inzake onrechtmatige daad

·       Toepasselijk recht inzake quasi-contracten

Knooppunten van het uniform kooprecht (CISG) en de oplossingen in België, in X, Nieuw internationaal privaatrecht: meer Europees, meer Globaal, 2009,  367-389.

Delen uit hoofdstuk V Verzekerings-IPR, in Wet en Duiding Verzekeringen, Larcier, 2013.

CLIJMANS, C. 'De “plaats van levering“ in de zin van artikel 5,1 b)' eerste streepje EEX-verordening: Car trim en Electrosteel Europe Toegepast, RABG 2013, afl.18, 1259-1263.

 CLIJMANS, C. 'Schept Samenhang internationale bevoegdheid in het kader van de Brussel I Verordening?' RABG 2014, afl.12, 811-814.                       

CLIJMANS, C. “De toepasselijkheid en geldigheid van de algemene voorwaarden in internationale handelskoopcontracten”, in Liber Amicorum Johan Erauw, Story-Scientia, 2014.

Delen in Wet en Duiding Insolventie, Larcier, 2014.

Delen in Wet en Duiding Ipr, Larcier 2014.        

CLIJMANS, C. “De toepasselijkheid en geldigheid van algemene voorwaarden in internationale koopcontracten”, in Liber Amicorum Johan Erauw, (eds. Piers, Storme, Verhellen) Intersentia Antwerpen, 2014.

CLIJMANS, C., “Voorlopige of bewarende maatregelen” in het kader van de Brussel Ibis-Verordening? RABG 2015, afl. 12, 907-913.

CLIJMANS, C., “De plaats van levering in de zin van artikel 5 (7) punt 1, b), eerste streepje Brussel I(bis)-Verordening en de ‘C-Incoterms,” IHT 2016, afl. 1, 33-47.

CLIJMANS, C. “Een nadere invulling van artikel 7, 1. Brussel Ibis-Verordening – Het Hof van Justitie kiest bij kredietovereenkomsten voor eenheid en samenhang, RABG 2017

 

Lezingen en colloquia

7 oktober 2004 in het Kader van de Permanente vorming van de Vlaamse Conferentie(balie Antwerpen) " Het nieuwe wetboek van internationaal privaatrecht" 

9 december 2004 Gandaius / Universiteit Gent "Het nieuwe wetboek van internationaal privaatrecht -Verbintenissen en trusts

14 april 2005 in het kader van de rechtskroniek van het notariaat "Het wetboek van internationaal privaatrecht in de notariële praktijk

30 april 2005 in het kader van de rechtskroniek voor vrederechters en politierechters" Recente ontwikkelingen in het internationaal privaatrecht: de Brussel II bis-verordening en het wetboek internationaal privaatrecht" In rechtskroniek voor de vrederechters en politierechters

Cursist in OFO –opleiding voor ambtenaren van het Ministerie van Justitie en Buitenlandse zaken- februari en maart 2007

Spreker Willy Delva Cyclus 2009: Nieuw internationaal privaatrecht: meer Europees, meer Globaal,Gent en Antwerpen

11 februari 2009 M&D Seminar Grensoverschrijdend onderhandelen en contracteren

24 augustus 2009: Les in permanente vorming Balie Antwerpen De Europese verordeningen Rome I en Rome II

24 augustus 2011 Les in permanente vorming Balie Antwerpen IPR de recente Europese verordeningen en hun toepassing

Gastpreker in LLM Course “International Commercial Transactions” Universiteit Gent